TeX source:
P[X=0]={\frac {G^{0}e^{-G}}{0!}}=e^{-G}