9.3: Polykleitos' Doryphoros

KC 9.3: Polykleitos' Doryphoros