Zhaozhou Bridge

Li Chun, 'Zhaozhou Bridge', China. Stone. 595 CE

Terms of Use: This image is in the public domain.